Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αιτημάτων πολιτών

Θέλετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά και να παραλάβετε μια βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό;

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Μέσω της παρούσας πλατφόρμας έχετε πρόσβαση στα παρακάτω:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
2. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
1 . Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
2. Αίτηση για Μεταδημότευση
3. Πιστοποιητικό Γέννησης
4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων